Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v Občini Naklo za leto 2011

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva