ODBOR SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • predsednik, Ivo Černilec
 • predstavnik PP KRANJ, Roman Andoljšek
 • predstavnik OŠ NAKLO, Blaž Belehar
 • predstavnik MDO Naklo, Franc Zadnikar
 • predstavnik občinskega sveta, Tomaž Zupan
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • predsednik, Jože Mohorič
 • Roman Andoljšek, predstavnik PP Kranj
 • Blaž Belehar, predstavnik OŠ Naklo
 • Franc Zadnikar, predstavnik MDO Naklo
 • Tomaž Zupan, predstavnik občinskega sveta Občine Naklo
Člani (mandatno obdobje 2014 - 2018)
 • predsednica, Sandra Smodiš
 • član, Roman Andoljšek, predstavnik PP Kranj
 • član, Blaž Belehar, predstavnik OŠ Naklo
 • član, Franc Zadnikar, predstavnik MDO Naklo
 • član, Ivo Černilec, predstavnik Občinskega sveta Občine Naklo