NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE (zakup del parc.št. 179/4 k.o. Strahinj)

8. 5. 2024 Bojana U. (OE OBČINSKA UPRAVA) 55
08.05.2024
Javna naznanila in razgrnitve
28.05.2024 do 23:59
35280-0009/2024
08.05.2024
Bojana Umnik