NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE (parc.št. 606/18 in 614/9 obe k.o. Naklo)

25. 3. 2024 Bojana U. (OE OBČINSKA UPRAVA) 133
25.03.2024
Namere, odločbe, pobude
15.04.2024 do 00:00
478-0010/2024
22.03.2024
Bojana Umnik