CENIK ZA UPORABO PROSTOROV V GASILSKEM DOMU DUPLJE ZA LETO 2024

15. 12. 2023 Bojana U. (OE OBČINSKA UPRAVA) 411
15.12.2023
Objave in pozivi
31.12.2024 do 00:00
3528-0004/2023
14.12.2023
Bojana Umnik