Zelene rešitve

516.150,42 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, LAS projekti
299.999,76 €
V teku

Podatki o financiranju