PRESKRBA S PITNO VODO - Temniška ulica in Na Kalu (naselje Naklo), 18.9.2023

18. 9. 2023 Bojana U. (OE OBČINSKA UPRAVA) 93