KOMUNALNA UREDITEV PODBREZJE - PODTABOR

494
1.516.566,11 EUR
Načrt za okrevanje in odpornost
578.994,03 EUR
V teku