ŽIVE LEGENDE - Zamenjava kritine na objektu Graščina Duplje

252
428.884,70 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
299.798,03 €
V teku
Povezava
Spodnje Duplje 39, 4203 Duplje
april 2022
april 2025

Podatki o financiranju