OSKRBA S PITNO VODO 4. SKLOP - IZGRADNJA VODOVODA IN VODOHRANA DUPLJE

708
Kohezijski sklad, Proračun RS
V teku