UREDITEV KOLESARSKE INFRASTRUKTURE V OBČINI NAKLO V OKVIRU VZPOSTAVITVE KOLESARSKE TRASE KRANJ - NAKLO - ZADRAGA

731
Evropski sklad za regionalni razvoj, Proračun RS
311.063,58 EUR
V teku