7. REDNA SEJA

592
Seja je potekala dne 21.12.2011 ob 17.00
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Naklo (Uradni list Republike Slovenije št. 107/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 21.12.2011
Začetek veljavnosti: 13.12.2011
Konec veljavnosti: 09.05.2015
Tip objave: Poslovnik
Vsebina: Poslovnik občinskega sveta
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora (Uradni list Republike Slovenije št. 107/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 21.12.2011
Začetek veljavnosti: 30.12.2011
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Plače in nagrade funkcionarjev
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) območja SD 17/1 Naklo – sever (Uradni list Republike Slovenije št. 106/2011)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 21.12.2011
Začetek veljavnosti: 28.12.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Odlok o proračunu Občine Naklo za leto 2012 (Uradni list Republike Slovenije št. 107/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 21.12.2011
Začetek veljavnosti: 30.12.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Pravilnik o sofinanciranju športnih programov v Občini Naklo (Uradni list Republike Slovenije št. 107/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 21.12.2011
Začetek veljavnosti: 30.12.2011
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Šport
Pravilnik o sofinanciranju športnih programov v Občini Naklo - neuradno prečiščeno besedilo (1) (Uradni list Republike Slovenije št. 16/2013)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 21.12.2011
Začetek veljavnosti: 23.02.2013
Konec veljavnosti: 23.02.2013
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Šport
Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj v Občini Naklo za leto 2012 (Uradni list Republike Slovenije št. 107/2011)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 21.12.2011
Začetek veljavnosti: 30.12.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (Uradni list Republike Slovenije št. 107/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 21.12.2011
Začetek veljavnosti: 30.12.2011
Konec veljavnosti: 24.02.2018
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Kultura in umetnost