POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST V OBČINI NAKLO - VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE 2022

12. 9. 2022 Bojana U. (OE OBČINSKA UPRAVA) 148
12.09.2022
Objave in pozivi
041-0008/2022
12.09.2022
Bojana Umnik