VLOGA za dodelitev enkratnega denarnega prispevka za novorojence v Občini Naklo, rojene leta 2020

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Rok za rešitev: 60 dni
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA