PRESKRBA S PITNO VODO - Ul. bratov Praprotnik, Ul. Vinka Rejca, Kranjska c. - 7.11.2023

7. 11. 2023 Bojana U. (OE OBČINSKA UPRAVA) 82