JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi osnutka tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Naklo (spremembe št. 6)

16. 3. 2023 Mojca Š. (OE OBČINSKA UPRAVA) 155