Počakaj na bus

272.883,05 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, LAS projekti
187.405,25 €
V teku
januar 2019
junij 2021

Podatki o financiranju