22. REDNA SEJA

591
Seja je potekala dne 06.06.2018 ob 17.00
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Naklo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2018)
Status: Neuradno prečiščeno besedilo
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 06.06.2018
Začetek veljavnosti: 16.06.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinska uprava
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Naklo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 06.06.2018
Začetek veljavnosti: 16.06.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinska uprava
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Naklo - neuradno prečiščeno besedilo (1) (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 06.06.2018
Začetek veljavnosti: 16.06.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinska uprava
Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Naklo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2018)
Status: Neuradno prečiščeno besedilo
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 06.06.2018
Začetek veljavnosti: 16.06.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Urejanje in vzdrževanje javnih cest
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Naklo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 06.06.2018
Začetek veljavnosti: 16.06.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Urejanje in vzdrževanje javnih cest
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Naklo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 06.06.2018
Začetek veljavnosti: 30.06.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prispevki
Odlok o zimski službi v občini Naklo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2018)
Status: Neuradno prečiščeno besedilo
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 06.06.2018
Začetek veljavnosti: 16.06.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Čiščenje, urejanje in raba javnih površin
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zimski službi v Občini Naklo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 06.06.2018
Začetek veljavnosti: 16.06.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Čiščenje, urejanje in raba javnih površin
Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Spominskega parka Udin boršt za zgodovinski in kulturni spomenik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 06.06.2018
Začetek veljavnosti: 30.06.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kultura in umetnost
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Naklo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 06.06.2018
Začetek veljavnosti: 16.06.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Takse
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Naklo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 06.06.2018
Začetek veljavnosti: 16.06.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Sklep o ukinitvi zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 06.06.2018
Začetek veljavnosti: 16.06.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 06.06.2018
Začetek veljavnosti: 16.06.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro