Sklep o delni oprostitvi plačila komunalnega prispevka

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva