Koledar prireditev

PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

06.02.2019, ob 18:00 uri
6.2.2018, v Kulturnem domu v Podbrezjah

Občni zbor PGD Podbrezje

15.02.2019, ob 19:00 uri

Čistilna akcija

06.04.2019, ob 08:00 uri
6.4.2019
Lokalne Volitve 2014
Lokalne Volitve 2014
Smo člani Skupnost občin Slovenije

Razpisi - Javna naročila

Leto 2018

NMV - NADZIDAVA VEČNAMENSKEGA OBJEKTA
Vrsta postopka: naročilo male vrednosti po 47. členu ZJN-3
Št. objave na portalu: JN001501/2018-W01
Rok za oddajo ponudb: 26.3.2018 do 10. ure

Dokumentacija:
 • razpisna dokumentacija (.pdf) (.doc)
 • ponudbeni predračun (.xls)
 • PZI - načrt arhitekture (.pdf) - novo 14.3.2018
 • PZI - načrt grabenih konstrukcij (.pdf) - novo 14.3.2018
 • FOTO - OBSTOJEČE STOPNIŠČE (foto 1, foto 2, foto 3, foto 4) - novo 15.3.2018
___________________________________________________________________________

Leto 2017


NMV - NAKUP IN MONTAŽA OPREME MOBILNEGA DRSALIŠČA S PRAVIM LEDOM
Vrsta postopka: naročilo male vrednosti po 47. čl ZJN-3
Št. objave na portalu: JN009594/2017-W01
Rok za oddajo ponudb: 24.11.2017 do 10.ure

Dokumentacija:
 • razpisna dokumentacija (.pdf)
 • razpisna dokumentacija (.doc)
 • ponudbeni predračun / tehnične specifikacije (.xls)NMV - DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA ŠPORTNI PARK
Vrsta postopka: naročilo male vrednosti po 47. čl ZJN-3
Št. objave na portalu: JN009160/2017-W01
Rok za oddajo ponudb: 10.11.2017 do 9:30 ure

Dokumentacija:
 • razpisna dokumentacija (.pdf, .doc)
 • ponudbeni predračun (excel)


JN - IZBIRA IZVAJALCA ZIMSKEGA VZDRŽEVANJA CEST V OBČINI NAKLO ZA OBDOBJE 5 LET
Vrsta postopka: odprti postopek
Št. objave na portalu:JN007767/2017-B01
Št. objave v TED: 2017/S 163-336385
Rok za oddajo ponudb: 29.9.2017 - 9:30

Dokumentacija:
 • razpisna dokumentacija (.pdf, .doc)
 • ESPD (.rar)
 • sprememba razpisne dokumentacije - 27.9.2017 (.doc)


NMV - UREDITEV GLAVNE CESTE 1. FAZA
Vrsta postopka: naročilo male vrednosti - 47. čl. ZJN-3
Št. objave na portalu: JN007555/2017-W01
Rok za oddajo ponudb: 30.8.2017 do 9:30 ure
Dokumentacija:
 • razpisna dokumentacija (.pdf, .doc)
 • sprememba razpisne dokumentacije (.pdf, .doc) - NOVO 23.8.2017
 • tehnično poročilo (.pdf)
 • popis del / predračun (.xls)
 • detajl (.pdf) - NOVO 23.8.2017

JN AVTOBUSNI IN KOMBI PREVOZI OTROK ZA ŠOLSKA LETA 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
Vrsta postopka: odprti postopek - 40. čl ZJN-3
Št. objave na portalu e-narocanje: JN005847/2017-B01
Rok za oddajo ponudb: 14.7.2017 do 10. ure
Dokumentacija:
 • razpisna dokumentacija (.pdf.doc)
 • ESPD (.rar)
 • sprememba razpisne dokumentacije - objava 22.6.2017 (pdf, doc)


JN OBHODNO IN INTERVENCIJSKO VAROVANJE ZA OBJEKTE V LASTI OBČINE NAKLO
Vrsta postopka: naročilo male vrednosti po 47. čl. ZJN-3
Št. objave na portalu e-narocanje: JN4801/2017-W01
Rok za oddajo ponudb: 19.5.2017 do 10. ure
Dokumentacija:JN PROMETNA UREDITEV OPPN NAKLO SEVER - II. FAZA, IZGRADNJA PLOČNIKA IN KROŽIŠČA
Vrsta postopka: konkurenčni postopek s pogajanji - 44. člen ZJN-3
Št. objave na portalu e-narocanje: JN002241/2017-B01
Rok za oddajo prijav:7.4.2017 do 9:30
Dokumentacija:
 • razpisna dokumentacija (.pdf, .doc)
 • tehnično poročilo (.pdf)

JN OBHODNO IN INTERVENCIJSKO VAROVANJE ZA OBJEKTE V LASTI OBČINE NAKLO
Vrsta postopka: naročilo male vrednosti po 47. čl. ZJN-3
Št. objave na portalu e-narocanje: JN001929/2017-W01
Rok za oddajo ponudb: 31.3.2017 do 10. ure
Dokumentacija:
 • razpisna dokumentacija (.pdf , doc)


JN IZBIRA IZVAJALCA OBNOVE GORENJSKE CESTE V OBČINI NAKLO
Vrsta postopka: konkurenčni postopek s pogajanji - 44. člen ZJN-3
Št. objave na portalu e-naročanje: JN001343/2017-B01
Rok za oddajo prijav: 10.3.2017 do 9:30 ure
Dokumentacija:

Leto 2016

Naročilo male vrednosti: IZBIRA IZVAJALCA GRADNJE HODNIKA ZA PEŠCE OD KRIŽIŠČA ZA VRTEC NAKLO DO AC NADVOZA NAKLO - STRAHINJ
Št. objave na portalu e-narocanje: JN005685/2016-W01
Rok za oddajo ponudb: 5.10.2016 do 9:30 ure
Dokumentacija:
 • razpisna dokumentacija (pdf, doc)
 • popis del (excel)
 • tehnično poročilo (pdf)


Naročilo male vrednosti: ENERGETSKA PRENOVA PODRUŽNIČNE ŠOLE DUPLJE
Št. objave na portalu e-narocanje: JN005559/2016-W01
Rok za oddajo ponudb: 28.9.2016 do 10. ure
Dokumentacija:


Javno naročilo: IZBIRA IZVAJALCA ZA ZIMSKEGA VZDRŽEVANJA CEST V OBČINI NAKLO ZA OBDOBJE 5 LET
Št. objave v Ur..EU: 20160829-005739 (16-321805-001) - začasna referenčna številka
Št. objave na portalu e-narocanje: JN005085/2016-B01.
Rok za oddajo ponudb: 4.10.2016 do 9.ure
Dokumentacija:


SPREMEMBA - NMV UREDITEV GROGOVE ULICE V NASELJU NAKLO, NA ODSEKU ‘‘ NAKLO-CEGELNICA‘‘ -
oznaka JN000296/2016-K01, objava na portalu 14.4.2016
NOv rok za oddajo ponudb:
4.5.2016 do 10. ure
Dokument:
-
sprememba razpisne dokumentacije (.doc)
-
popis del (.xls)
-
rekapitulacija (.xls)Javno naročilo male vrednosti UREDITEV GROGOVE ULICE V NASELJU NAKLO, NA ODSEKU ‘‘ NAKLO-CEGELNICA‘‘
Št. objave na portalu e-narocanje: NMV 2200/2016
Datum objave na portalu e-narocanje:
31.3.2016
Rok za oddajo ponudb:
22.4.2016 do 10. ure
Dokument:
-
razpisna dokumentacija (.doc)
-
tehnično poročilo (.pdf)
- popis del (.xls)
- rekapitulacija (.xls)


Javno naročilo male vrednosti UREDITEV CESTE K TRNOVC
Št. objave na portalu e-narocanje: NMV 394/2016
Datum objave na portalu e-narocanje:
21.1.2016
Rok za oddajo ponudb:
5.2.2016 do 10. ure
Dokument:
razpisna dokumentacija (.pdf) (.doc), popis del (excel)


Leto 2015

Javno naročilo male vrednosti IZIBRA UPRAVNIKA DOMA STAREJŠIH OBČANOV NAKLO
Št. objave na portalu e-narocanje:
NMV7031/2015
Datum objave na portalu e-narocanje:
4.11.2015
Rok za oddajo ponudb:
20.11.2015 do 10. ure
Dokument: RAZPISNA DOKUMENTACIJA (.pdf) (.doc)


Javno naročilo IZGRADNJA PLOČNIKA PREKO AVTOCESTNEGA NADVOZA NAKLO – STRAHINJ 
Št. objave na portalu e-narocanje:
JN6081/2015
Datum objave na portalu e-narocanje:
04. 09. 2015
Rok za oddajo ponudb:
25.09.2015 do 10.00 ure

Dokumenti:
Razpisna dokumentacija (.doc)
Popis del v excelovi obliki - pločnik (.xls)
Popis del v excelovi obliki - oporni zid (.xls)
izsek iz PZI podporni zid (.pdf)
izsek iz PZI pločnik (.pdf)


Javno naročilo - AVTOBUSNI PREVOZI OTROK V OŠ NAKLO ZA ŠOLSKI LETI 2015/2016 IN 2016/2017
Št. in datum objave na portalu e-naročanje:
JN5902/2015 z dne 28. 08. 2015
Št. objave v Dodatku k Uradnem listu EU:
2015/S 169-308364
Rok za oddajo ponudb:
09. 10. 2015, do 10. ure
Odpiranje ponudb:
09. 10. 2015, ob 10.30 uri

Dokumenti:
Razpisna dokumentacija (.doc)
Sprememba razpisne dokumentacije 16.9.2015 (.doc)

Leto 2014


Javno naročilo male vrednosti za DOBAVO, MONTAŽO IN NAJEM OPREME MONTAŽNEGA DRSALIŠČA S PRAVIM LEDOM V VELIKOSTI 375 m2
Št. objave na portalu e-narocanje:
NMV 4784/2014
Datum objave na portalu e-narocanje:
5. 11. 2014
Rok za oddajo ponudb:
18.11.2014 do 10.00 ure
Odpiranje ponudb:
18.11.2014 ob 10.30 uri

Razpisna dokumentacija:
 • RD DOBAVA, MONTAŽA IN NAJEM OPREME     MONTAŽNEGA DRSALIŠČA S PRAVIM LEDOM V VELIKOSTI 375 m2.  (naslovnica, I. povabilo k oddaji ponudbe, II. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe in razpisni pogoji,III. obrazec ponudbe,  IV. način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev, V.vzorec pogodbe, VI. tehnične specifikacije, VII. finančna zavarovanja). (Razpisna dokumentacija .doc)


Javno naročilo male vrednosti za 2. FAZO
ENERGETSKE SANACIJE PODRUŽNIČNE ŠOLE IN VRTCA DUPLJE.
Št. objave na portalu e-narocanje:
NMV 2252/2014
Datum objave na portalu e-narocanje: 07. 07. 2014
Rok za oddajo ponudb: 06.08. 2014 do 10.00 ure
Odpiranje ponudb: 06.08.2014 ob 10.30 uri

Razpisna dokumentacija:
 • RD  2. FAZA ENERGETSKE SANACIJE PODRUŽNIČNE ŠOLE IN VRTCA DUPLJE (naslovnica, I. povabilo k oddaji ponudbe, II. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe in razpisni pogoji,III. obrazec ponudbe,  IV. način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev, V.vzorec pogodbe, VI. obrazec popisi del in navodila za izpolnitev, VII. finančna zavarovanja, VIII. gradbeno zavarovanje ) razpisna dokumentacija.pdf
 • RD  2. FAZA ENERGETSKE SANACIJE PODRUŽNIČNE ŠOLE IN VRTCA DUPLJE - sprememba razpisne dokumentacije 10.07.2014 (.pdf)
Priloge:


Javno naročilo za KOMUNALNO UREDITEV OPPN SD17/1 NAKLO – OBNOVO VODOVODA PO POKOPALIŠKI POTI IN UREDITEV CESTE TER JAVNE RAZSVETLJAVE PO POKOPALIŠKI POTI
Št. objave na portalu e-narocanje:
JN3764/2014
Datum objave na portalu e-narocanje:
31.3.2014
Rok za oddajo ponudb:
18.04. 2014 do 10.00 ure
Odpiranje ponudb:
18.04. 2014 ob 10.30 uri

Priloge:
 • Razpisna dokumentacija (.pdf) - 31. 3. 2014
 • Spremenjena razpisna dokumentacija (.pdf) - 10. 4. 2014
 • Popis del [kot pripomoček] (.xls)
 • PZI cesta (.rar)
 • PZI vodovod (.rar)
 • PZI javna razsvetljava (.rar)

Javno naročilo za DOBAVO IN MONTAŽO NOTRANJE OPREME ZA VRTEC MLINČEK NAKLO

Št. objave na portalu e-narocanje: JN 3060/2014
Datum objave na portalu e-narocanje: 17.03.2014
Rok za oddajo ponudb: 25.04. 2014 do 10.00 ure
Odpiranje ponudb: 25.04. 2014 ob 10.30 uri

Razpisna dokumentacija:

 • RD DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJE OPREME ZA VRTEC MLINČEK NAKLO (naslovnica, I. povabilo k oddaji ponudbe, II. navodilo za izdelavo ponudbe in druge informacije,III. financiranje,  IV. pogoji za ugotavljanje osnovne sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika, V.merilo, VI. finančna zavarovanja, VII. priloge razpisne dokumentacije)
Priloge:
 • Razpisna dokumentacija Vrtec Mlinček [notranja oprema] (.doc)
 • Popis notranje opreme [kot pripomoček] (.xls)
 • Grafične priloge
 • Načrti za notranjo opremo (.pdf)
Ostalo:
 • Renderji notranje opreme [opozorilo: “Renderji so zgolj informativne narave”] (.pdf)Javno naročilo za DOBAVO IN MONTAŽO KUHINJSKE IN ZUNANJE OPREME ZA VRTEC MLINČEK NAKLO
Št. objave na portalu e-naročanje: 16361/2013
Datum objave na portalu e-naročanje: 30.12.2013
Rok za oddajo ponudb: 7. 2. 2014 do 10.00 ure
Odpiranje ponudb: 7. 2. 2014 ob 11.00 uri

Razpisna dokumentacija:
 • RD DOBAVA IN MONTAŽA KUHINJSKE IN ZUNANJE OPREME ZA VRTEC MLINČEK NAKLO (naslovnica, I. povabilo k oddaji ponudbe, II. navodilo za izdelavo ponudbe in druge informacije, III. financiranje, IV. pogoji za ugotavljanje osnovne sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika za sklop 1 in sklop 2, V.merilo, VI. finančna zavarovanja, VII. priloge razpisne dokumentacije) (.doc)
 • RD DOBAVA IN MONTAŽA KUHINJSKE IN ZUNANJE OPREME ZA VRTEC MLINČEK NAKLO  - sprememba razpisne dokumentacije 06.01.2014 (.doc)
 • RD DOBAVA IN MONTAŽA KUHINJSKE IN ZUNANJE OPREME ZA VRTEC MLINČEK NAKLO  - sprememba razpisne dokumentacije 08.01.2014 (.doc)
 • RD DOBAVA IN MONTAŽA KUHINJSKE IN ZUNANJE OPREME ZA VRTEC MLINČEK NAKLO  - sprememba razpisne dokumentacije 23.01.2014 (.doc)
 • RD DOBAVA IN MONTAŽA KUHINJSKE IN ZUNANJE OPREME ZA VRTEC MLINČEK NAKLO  - sprememba razpisne dokumentacije 30.01.2014 (.doc)
Popisi del in grafične priloge:
 • sklop 1
  - Oprema kuhinje (.xls)
  - Oprema kuhinje - sprememba 06.01.2014 (.xls)
  - Oprema kuhinje - sprememba 23.01.2014 (.xls)
  - Oprema kleti (.pdf)
  - Oprema pritličje (.pdf)
 • sklop 2
  - Zunanja igrala (.xls)
  - Tloris igral (.pdf)


Javno naročilo rekonstrukcija, dozidava, sprememba namembnosti mansarde in energetska sanacija podružnične šole in vrtca Duplje - 2. faza

Št. objave na portalu e-narocanje: JN 16141/2013
Datum objave na portalu e-narocanje: 23.12.2013
Rok za oddajo ponudb: 22. 01. 2014 do 10.00 ure
Odpiranje ponudb: 22.01. 2014 ob 11.00 uri

Razpisna dokumentacija
 • Razpisna dokumentacija PŠ in vrtec Duplje (II faza) (.doc)
 • Razpisna dokumentacija PŠ in vrtec Duplje (II faza) - sprememba razpisne dokumentacije 02.01.2014 (.doc)
 • Razpisna dokumentacija PŠ in vrtec Duplje (II faza) - sprememba razpisne dokumentacije 09.01.2014 (.doc)
 • Razpisna dokumentacija PŠ in vrtec Duplje (II faza) - sprememba razpisne dokumentacije 14.01.2014 (.doc)
Priloge
 • Priloga 1 - GOI dela (.xls)
 • Priloga 1 - GOI dela- spremenjeni popis del 02.01.2014 (.xls)
 • Priloga 1 - GOI dela- spremenjeni popis del 02.01.2014 - odklenjeno (.xls)
 • Priloga 1 - GOI dela- spremenjeni popis del 14.01.2014 (.xls)
 • Priloga 2 - strojne inštalacije (.xls)
 • Priloga 2 - strojne inštalacije - odklenjeno (.xls)
 • Priloga 3 - elektro inštalacije (.xls)
 • Priloga 3 - elektro inštalacije - odklenjeno (.xls)
 • Priloga 4 - zunanja ureditev (.xls)
 • Priloga 4 - zunanja ureditev - odklenjeno (.xls)
Načrti
 • Načrti - arhitekture (.rar)
 • Načrti - arhitektura - novo (.rar)
 • Načrti - elektro inštalacij (.rar)
 • Načrti - gradbenih konstrukcij (.rar)
 • Načrti - strojnih inštalacij (.rar)
 • Načrti - zunanjih ureditev (.rar)


Leto 2013Javno naročilo za Ureditev Voglarjevega kulturno izobraževalnega centra
(obnova in energetska sanacija stavbe ter novogradnja prizidka in vrtnega paviljona)
Št. objave na portalu e-narocanje:
Datum objave na portalu e-narocanje:
Rok za oddajo ponudb: 13. 12. 2013 do 10. ure
Odpiranje ponudb: 13. 12. 2013 ob 11. uri

Razpisna dokumentacija:
 • RD Voglarjev kulturno izobraževalni center - 1. del (naslovnica, II. povabilo k oddaji ponudbe, III. navodila ponudnikom in pogoji) (.pdf) (.doc)
 • RD Voglarjev izobraževalni center - 2. del Ponudba (.pdf)
 • RD Voglarjev izobraževalni center sprememba razpisne dokumentace 5. 12. 2013 (.doc)
Popisi del:
 • I.faza cela popis del spremenjeni popis del 5. 12. 2013 (.xls)
 • II faza- podstreha - popis del (.xls)
 • II. faza- energetska sanacija - popis del (.xls)
 • III faza - I nadstropje + prizidek - popis del spremenjeni popis del 5. 12. 2013 (.xls)
 • III faza - ostresje - popis del (.xls)
 • III faza - Paviljon - popis del (.xls)
 • Voglarjev center – skupna rekapitulacija (.xls)
Skice in detajli:
 • V - Voglarjev dom (.rar)
 • P – Paviljon (.rar)
 • ZU – Zunanja ureditev (.rar)
 • E – električne inštalacije (.rar)
 • S – strojne inštalacije (.rar)

Javno naročilo Izgradnja enajst oddelčnega nizko energetskega vrtca v Naklem
Popisi del s formulami (zaradi lažje priprave ponudbe)
Dokumenti:
 • VVZ Naklo strojni popis R - formule (.xls)
 • VVZ Naklo Popis združeno brez strojnih - formule (.xls)

Javno naročilo Izgradnja enajst oddelčnega nizko energetskega vrtca v Naklem
Št. objave na portalu e-narocanje: JN10050/2013
Datum objave JN na portalu e-narocanje: 9. 8. 2013
Rok za zbiranje ponudb: 30. 8. 2013 do 10.00 ure
Odpiranje ponudb: 30. 8. 2013 ob 12. uri  

Razpisna dokumentacija
 • RD VRTEC NAKLO - sprememba 20. 8. 2013 (.pdf) in (.doc)
 • RD VRTEC NAKLO – nov razpis končna verzija (.pdf) in (.doc)
 • Obrazci 1 – vključno vzorec pogodbe (.doc)
 • Obrazci 14-19 (.doc)
 • Popisi (.rar)
 • Arhitektura (.rar)
 • Detajli (.rar)
 • Elektro inštalacije (.rar)
 • Konstrukcije (.rar)
 • Strojne inštalacije (.rar)
 • Zunanja ureditev (.rar)


Javno naročilo Izgradnja enajst oddelčnega nizko energetskega vrtca v Naklem
Št. objave na portalu e-narocanje: JN8615/2013
Datum pošiljanja JN v objavo na portal e-narocanje: 10. 7. 2013
Datum objave JN na portalu e-narocanje: 11. 7. 2013
Rok za zbiranje ponudb: 5. 8. 2013 do 10.00 ure
Odpiranje ponudb: 5. 8. 2013 ob 12. uri

Razpisna dokumentacija:
 • Sprememba razpisne dokumentacije ( .doc )
 • Sprememba razpisne dokumentacije ( .pdf )
 • Razpisna dokumentacija ( .doc )
 • obrazci št 1 do vključno z vzorcem pogodbe ( .doc )
 • obrazci 14-19 ( .doc )
 • Povabilo k oddaji ponudbe in navodila za izdelavo ponudbe (.pdf)
 • Razpisni obrazci 1-12 (.pdf)
 • Predračun in popisi del (.pdf)
 • Finančna zavarovanja, gradbeno zavarovanje in zav.odgovornosti (.pdf)
 • Arhitektura (.rar)
 • Detajli (.rar)
 • Elektro inštalacije (.rar)
 • Konstrukcije (.rar)
 • Popisi (.rar)
 • Strojne inštalacije (.rar)
 • Zunanja ureditev (.rar)

Javno naročilo male vrednosti- KOMBI PREVOZI OTROK V OŠ NAKLO za šolski leti 2013/2014 in 2014/2015 Objava na portalu enarocanje: 03.07.2013

Rok za oddajo ponudb: 29.07.2013 do 10.00 ure
Razpisna dokumentacija:
 • Razpisna dokumentacija ( .pdf)

Javno naročilo male vrednosti: PREVOZ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI  za šolski leti 2013/2014 in 2014/2015 Objava na portalu enarocanje: 03.07.2013
Ro za oddajo ponudb: 29.7.2013 do 10.00 ure
Razpisna dokumentacija:
 • Razpisna dokumentacija ( .pdf)


SEKUNDARNA KANALIZACIJA DUPLJE, oznaka NMV1031/2013, objavljeno na portalu e-narocanje dne 6.5.2013
Razpisna dokumentacija:
 • Razpisna dokumentacija (.pdf)
 • Popis del  (.xls)

Javno naročilo  -  REKONSTRUKCIJA, DOZIDAVA, NADZIDAVA , SPREMEMBA NAMEMBNOSTI MANSARDE IN ENERGETSKA SANACIJA PODRUŽNIČNE ŠOLE IN VRTCA DUPLJE – I. FAZA

Razpisna dokumentacija
 • Razpisna dokumentacija – 1. del (.pdf)
 • Razpisna dokumentacija – 2. del (.pdf)
 • Rekapitulacija (.xls)
 • Popis del – gradbeno obrtniška dela (.xls)
 • Popis del – strojna dela (.xls)
 • Popis del – elektro dela (.xls)
 • Popis del – zunanja ureditev (.xls)
Projektna dokumentacija
 • Načrt arhitekture (.zip)
 • Načrt gradbeno obrtniških del (.zip)
 • Načrt strojnih del (.zip)
 • Načrt elektro del (.zip)
 • Načrt zunanje ureditve (.zip)
Dodatni dokumenti
 • Razpisna dokumentacija popravek (.pdf)
Objava na portalu e-naročanje: 25. 3. 3013
Oznaka naročila: JN 3344/2013
Rok za oddajo ponudb:
16. 4. 2013 do 10. ure

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javno naročilo  - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OSNOVNI ŠOLI NAKLO, PODRUŽNIČNI ŠOLI PODBREZJE

Razpisna dokumentacija
 • Razpisna dokumentacija (.pdf)
 • Popis del – energetska sanacija (.xls)
 • Popis del – ostalo (.xls)
Projektna dokumentacija
 • Načrt arhitekture (.zip)
 • Načrt elektro inštalacij (.zip)
 • Načrt strojnih inštalacij (.zip)
Dodatni dokumenti
 • Razpisna dokumentacija popravek (.pdf)
 • Fotografije ostrešja (.rar)
 • Shema vrat (.pdf)
Objava na portalu e-naročanje: 14. 3. 2013
Oznaka naročila: JN2966/2013
Rok za oddajo ponudb: 9. 4. 2013 do 10. ure


______________________________________________________________________________

Leto 2012


Javno naročilo – IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJO DESET ODDELČNEGA NIZKO ENERGETSKEGA VRTCA V NAKLEM

Razpisna dokumentacija:
 • razpisna dokumentacija (.pdf)
 • projektna naloga (.pdf)
 • tehnične zahteve (.pdf)
Idejna zasnova:
 • situacija (.pdf)
 • tloris kleti (.pdf)
 • tloris pritličja (.pdf)
 • tloris nadstropja (.pdf)
 • tehnično poročilo zasnova (.pdf)
 • seznam prostorov - površine (.pdf)
Dodatmi dokumenti:
 • razpisni obrazec št. 12 (.doc)
Objava na portalu enaročanje: 28.8.2012
Oznaka naročila: JN9265/2012
Rok za oddajo ponudb: 24.9.2012 do 10. ure

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javno naročilo - DOBAVA TRAKTORJA
razpisna dokumentacija
Objava na portalu enarocanje: 19.1.2012
Oznaka naročila: JN733/2012
Rok za oddajo ponudb: 2.2.2012 do 9.00 ure


______________________________________________________________________________

Leto 2011

Javno naročilo - UPRAVNIK VEČNAMENSKEGA OBJEKTA NAKLO
razpisna dokumentacija za obrazci
Objava na portalu enarocanje: 15.11.2011
Oznaka naročila: JN13060/2011
Rok za oddajo ponudb: 7.12.2011 do 10. ure

Javno naročilo - UPRAVNIK DOMA STAREJŠIH OBČANOV NAKLO
razpisna dokumentacija za obrazci, POPRAVEK obrazca št. 1,
POPRAVEK - razpisna dokumentacije - rok za oddajo ponudb in odpiranje ponudb
Objava na portalu enarocanje: 15.11.2011
Oznaka naročila: JN13059/2011
Rok za oddajo ponudb: 13.12.2011 do 10 ure (popravek)

Javno naročilo male vrednosti - PREVOZ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI za šolski leti 2011/12 in 2012/13 - razpisna dokumentacija z obrazci
Objava na portalu enarocanje: 7.7.2011
Oznaka naročila: NMV2265/2011
Rok za oddajo ponudb: 28.7.2011 do 10. ure

Javno naročilo male vrednosti - KOMBI PREVOZ OTROK V OŠ NAKLO za šolski leti 2011/12 in 2012/13 - razpisna dokumentacija z obrazci
Objava na portalu enarocanje: 7.7.2011
Oznaka naročila: NMV-2266/2011
Rok za oddajo ponudb: 28.7.2011

Javni razpis za oddajo javnega naročila gradenj po odprtem postopku

Dokumenti:
Dodatni dokument:


Leto 2010


OPREMA ZA DOM STAREJŠIH OBČANOV NAKLO
razpisna dokumentacija
ponudba
ODGOVORI - pojasnila v zvezi s popisom opreme

Tlorise kleti, pritličja, nadstropja in podstrešja v merilu 1:100 dobite na podlagi zaprosila po navadni pošti.
 
Autorji spletnega portala naklo: izdelava spletnih strani limonet