Projekti - Vodovod - Bašelj - Kranj

Vodovod - Bašelj - Kranj

Vodovod - Bašelj - Kranj, soinvesticija z občino Kranj.