Projekti -
OBNOVA GORENJSKE CESTE
OBNOVA GORENJSKE CESTE
MLADINSKO ŠPORTNO IGRIŠČE
MLADINSKO ŠPORTNO IGRIŠČE
CESTA V ZADRAGO
CESTA V ZADRAGO
DOM V PODBREZJAH
DOM V PODBREZJAH
OBNOVA GLAVNE CESTE
NADZIDAVA OBČINSKE STAVBE
NADZIDAVA OBČINSKE STAVBE
OPPN NAKLO SEVER - 2.FAZA
OPPN NAKLO SEVER - 2.FAZA
Obnova Grogove ulice
Obnova Grogove ulice
Izgradnja enajst oddelčnega vrtca Naklo
Izgradnja enajst oddelčnega vrtca Naklo
Občinski podrobni prostorski načrt
BREZMEJNA DOŽIVETJA NARAVE
BREZMEJNA DOŽIVETJA NARAVE
Ekološki otok Bistrica
Ekološki otok Bistrica
Kanalizacija Zg. Duplje
Kanalizacija Zg. Duplje
Pločnik Sp. – Zg. Duplje
Pločnik Sp. – Zg. Duplje
Podporni zid Podbrezje
Podporni zid Podbrezje
Meteorna kanalizacija Okroglo
Meteorna kanalizacija Okroglo
Meteorna kanalizacija GRAPAK, Strahinj
Meteorna kanalizacija GRAPAK, Strahinj
Vodovod Jenko, Žeje in vodovod Draksler, Strahinj
Vodovod Jenko, Žeje in vodovod Draksler, Strahinj
Šola in vrtec v Dupljah - 1. faza gradnje
Šola in vrtec v Dupljah - 1. faza gradnje
Energetska sanacija šole v Podbrezjah
Energetska sanacija šole v Podbrezjah
Deviacija na Cegelnici
Deviacija na Cegelnici
Sekundarna kanalizacija Spodnje Duplje
Sekundarna kanalizacija Spodnje Duplje
Vodovod na Okroglem
Vodovod na Okroglem
Igrišče Naklo
Igrišče Naklo
Komunalna ureditev OPPN SD17/1 Naklo
Komunalna ureditev OPPN SD17/1 Naklo
Vrtec Rožle - predlog obnove
Vrtec Rožle - predlog obnove
Vodovod Okroglo
Vodovod Okroglo
Sekundarno kanalizacijsko omrežje
Sekundarno kanalizacijsko omrežje
Oporni zid Rupnik, Podbrezje
Oporni zid Rupnik, Podbrezje
Kanalizacija - meteorna voda
Kanalizacija - meteorna voda
Pločnik v Strahinju, I. faza
Pločnik v Strahinju, I. faza
Ekološka otoka na Polici in Okroglem
Ekološka otoka na Polici in Okroglem
Ekološki otok Dolenja vas, Podbrezje
Ekološki otok Dolenja vas, Podbrezje
Predvideni vrtec Naklo
Predvideni vrtec Naklo
Predvideni načrt prostorske ureditve
Predvideni načrt prostorske ureditve
Ekološki otok - Cegelnica
Ekološki otok - Cegelnica
Ekološki otok - Dolenja vas, Podbrezje
Ekološki otok - Dolenja vas, Podbrezje
Predvidena rekonstrukcija Glavne ceste
Predvidena rekonstrukcija Glavne ceste
Meteorna kanalizacija - Cegelnica zgoraj
Meteorna kanalizacija - Cegelnica zgoraj
Meteorna kanalizacija - Cegelnica spodaj
Meteorna kanalizacija - Cegelnica spodaj
Meteorna kanalizacija - Spodnje Duplje
Meteorna kanalizacija - Spodnje Duplje
Vodovod - Podbrezje
Vodovod - Podbrezje
Vodovod - Podbrezje (Osranka)
Vodovod - Podbrezje (Osranka)
Vodovod - Bašelj - Kranj
Vodovod - Bašelj - Kranj
Obnova mostu v Zadragi
Obnova mostu v Zadragi
Pokopališka - Gorenjska cesta (Poljska pot)
Pokopališka - Gorenjska cesta (Poljska pot)
Vrtec Duplje - preureditev prostorov vrtca in šole
Vrtec Duplje - preureditev prostorov vrtca in šole
OŠ Duplje - menjava strehe
OŠ Duplje - menjava strehe
Projekt križišče Strahinj
Projekt križišče Strahinj
Obnova vodovoda - Naselje Bistrica
Obnova vodovoda - Naselje Bistrica
Projekt kanalizacija Duplje
Projekt kanalizacija Duplje