Koledar prireditev

PGD Duplje - 112. redni občni zbor

24.02.2018, ob 19:00 uri

VELESLALOM ZA POKAL OBČINE NAKLO

17.03.2018, ob 08:00 uri
Krvavec, 17.3. 2018

NA VASI SE DOGAJA 2018

16.06.2018, ob 10:00 uri
Lokalne Volitve 2014
Lokalne Volitve 2014
Smo člani Skupnost občin Slovenije

Projekti - OBNOVA GORENJSKE CESTE

OBNOVA GORENJSKE CESTE

V jesenskih mesecih se je intenzivno pristopilo izgradnji infrastrukture na Gorenjski cesti v Naklem. Obnovljena in razširjena bo cesta, za varnost pešcev bo zgrajen nov pločnik. V cestno telo bo vgrajena nova kanalizacija, ločeno za fekalne in za padavinske vode. Obnovljena oz. dograjena bo še  javna razsvetljava in  ostala infrastruktura, ki se nahaja na območju gradnje. Večina del bo opravljena v tem letu, zaključek pa je odvisen od vremenskih razmer in s tem možnosti kvalitetnega izvajanja del. Dokončanje del, vključno s preplastitvijo ceste s finim asfaltom ter z zunanjo ureditvijo, bo spomladi.
 
Autorji spletnega portala naklo: izdelava spletnih strani limonet