Koledar prireditev

LITERARNI VEČER S PESNIKOM MILANOM DEBELJAKOM

14.12.2018, ob 19:00 uri

TOMO ZUPAN-VELIKI PREŠERNOSLOVEC

18.12.2018, ob 18:00 uri
Dokumentarno - slikarska razstava

BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT

20.12.2018, ob 18:00 uri
V četrtek 20. decembra ob 18. uri v telovadnici OŠ Naklo

Čistilna akcija

06.04.2019, ob 08:00 uri
6.4.2019
Lokalne Volitve 2014
Lokalne Volitve 2014
Smo člani Skupnost občin Slovenije

Projekti - Komunalna ureditev OPPN SD17/1 Naklo

Komunalna ureditev OPPN SD17/1 Naklo

Občina Naklo je v letu 2010 sprejela Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje Naklo – sever. Območje OPPN se nahaja ob Domu starejših občanov Naklo in vključuje izgradnjo 20 stanovanjskih objektov in vrtca. Pred gradnjo objektov je območje potrebno opremiti z infrastrukturo. V pristojnosti Občine Naklo je izgradnja vodovoda, kanalizacije, ceste z odvodnjavanjem in javne razsvetljave. Upravna enota Kranj je za gradnjo navedene infrastrukture v juniju 2012 izdala gradbeno dovoljenje. Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje Planing d.o.o. Križe. Na podlagi javnega razpisa je bil v decembru 2012 izbran izvajalec gradbenih del, Gorenjska gradbena družba d.d., Kranj. Z gradnjo se je pričelo v marcu 2013, dela pa bodo predvideno končana do konca tega leta, s pridobitvijo uporabnega dovoljenja v začetku leta 2014. Nadzor gradnje izvaja podjetje PEI d.o.o., Ljubljana, za varnost pri delu pa je zadolžen koordinator Ekosystem d.o.o., Maribor.

Operacijo »Komunalna ureditev OPN SD17/1 Naklo« delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 za obdobje 2012 - 2014, razvojne prioritete: Razvoj regij, prednostne usmeritve: Regionalni razvojni programi. Občini Naklo je bil izdan sklep o dodelitvi sredstev v višini 264.111,44 EUR.
Tekom gradnje bo oviran promet po ulici Krakovo, na odseku med Staro cesto in gradbiščem. Uporabnike prosimo za razumevanje.

Dokumenti:

Občina Naklo gji OPPN SD 17-1_3 dopolnitev (.pdf)
TP cesta (.pdf)
TP fekalni kanal (.pdf)
TP javna razsvetljava (.pdf)
TP vodovod (.pdf)
Zapisnik sestanka z lastniki zemljišč na območju OPPN Naklo – sever ter prebivalci Krakova in Pokopališke ulice, o izgradnji infrastrukture na območju OPPN Naklo – sever (vrtec Naklo), z dne 17.7.2012 (.pdf)


Nalagam...
 
Autorji spletnega portala naklo: izdelava spletnih strani limonet