Koledar prireditev

POTOPISNO PREDAVANJE - Maroko

19.02.2019, ob 18:00 uri
Samo Miklič

OBČNI ZBOR ŠD NAKLO

20.02.2019, ob 18:00 uri

POTOPISNO PREDAVANJE - s kolesom po Patagoniji

26.02.2019, ob 18:00 uri
Matej Tonejec

PUSTNA POVORKA

02.03.2019, ob 10:00 uri

VRTEC NAKLO - VPIS OTROK 2019 / 2020

04.03.2019, ob 00:00 uri

OBČNI ZBOR TD NAKLO

05.03.2019, ob 18:00 uri

ZGODOVINSKO RAZISKOVALNI IZLET

09.03.2019, ob 12:30 uri
TD Naklo

VELESLALOM ZA POKAL OBČINE NAKLO 2019

16.03.2019, ob 08:00 uri
Obvestilo

Čistilna akcija

06.04.2019, ob 08:00 uri
6.4.2019
Lokalne Volitve 2014
Lokalne Volitve 2014
Smo člani Skupnost občin Slovenije

Projekti - Izgradnja enajst oddelčnega vrtca Naklo

Izgradnja enajst oddelčnega vrtca Naklo

 Naziv operacije: Izgradnja enajst oddelčnega vrtca Naklo

Kratek opis operacije:
Namen investicije je izgradnja enajst oddelčnega vrtca Naklo za potrebe do 194 vpisnih mest predšolske vzgoje za območje naselja Naklo z okolico. Z novim vrtcem so se zagotovili ustrezni prostori za otroke prvega in drugega starostnega obdobja, ki bodo otrokom omogočali odličen razvoj, varno, zdravo in ekonomično bivanje ter pridobitev različnih sposobnosti, ki so potrebne za vstop v osnovno šolo. V skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 52/10) objekt po zaključku investicije v celoti predstavlja energetsko učinkovit objekt.

Naziv upravičenca:
Občina Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo

Višino skupnih stroškov operacije in višino javnih virov financiranja:

Skupni stroški operacije znašajo 3.130.158,95 EUR Operacijo » izgradnja enajst oddelčnega vrtca Naklo« delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 za obdobje 2013-2015, razvojne prioritete: Razvoj regij, prednostne usmeritve: Regionalni razvojni programi. V skladu s pogodbo o sofinanciranju znaša vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev 1.842.933,24 EUR. Ostale stroške krije Občina Naklo iz lastnih sredstev.

Povezava na spletno stran OU: http://www.mgrt.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/2159/9797/9aeba2e605227604e0ce46aeb961fcdb/

Datum začetka in konca operacije glede na odločitev o dodelitvi sredstev:
  • Začetek Operacije: 13.5.2013
  • Konec operacije: 31.3.2015

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Marko Mravlja, župan


Potek gradnje

Spoštovane občanke in občani, 

Upravna enota Kranj je v petek, 31. 5. 2013 izdala gradbeno dovoljenje za gradnjo novega vrtca v Naklem. Te dni se zaključujejo projekti za izvedbo in pripravlja se razpisna dokumentacija za izbor izvajalca. Razpis za izvajalca del bo objavljen 10.7.2013, gradnja pa naj bi se začela v  septembru.


Tekom poletja se je izvedel natečaj za izbiro imena novega vrtca. Štiričlanska komisija je izbrala ime Mlinček.  Na to temo se zbirajo ideje o zasnovi zunanjih igral in notranje opreme.

V petek, 4.10.2013 je postala odločba o izbiri izvajalca pravnomočna. Župan Občine Naklo, gospod Marko Mravlja in direktor podjetja AS-Primus, gospod Boris Hribar sta v ponedeljek, 14.10.2013 podpisala pogodbo o izgradnji vrtca. Tega dne se je izvršila tudi uvedba izvajalca v delo. Izgradnjo vrtca bo s strani investitorja spremljal gradbeni odbor, operativni sestanki bodo vsako sredo ob 11h na gradbišču. Gradnjo vrtca bo možno spremljati tudi preko spletne strani.

V sredo, 23.10.2013 ob 16h smo postavili temeljni kamen.

Nalagam...

Potek izgradnja enajst oddelčnega vrtca Naklo
 
Autorji spletnega portala naklo: izdelava spletnih strani limonet