Predstavitev - Naselja - Zgornje Duplje
Vasi Zgornje in Spodnje Duplje sta se v zgodovini razvijali ločeno. Med obema so bila včasih polja, travniki in sadovnjaki, danes pa je ves prostor pozidan. Z leti se je število prebivalcev povečevalo. Leta 1785 je vas štela 531 prebivalcev leta 1991 pa že 1010. Duplje so v zgodovini doživljale usodo marsikatere slovenske vasi. Stoletja so se prebivalci preživljali s kmetovanjem in delno z gozdarstvom. Meje med Zgornjimi in Spodnjimi Dupljami danes ne moremo več določiti, saj je ves nekdanji vmesni prostor danes pozidan s sodobnimi hišami. Prvotna gručasta vas je nastala ob robu Udinboršta vzhodno od ceste Naklo-Tržič pod Gradiščem.

V Zg. Dupljah si morate ogledati staro kovačijo pri Ltularjevih, kjer ogenj zagori vedno, kadar je potrebno kaj okovati. Zelo lepa in vredna ogleda pa je tudi cerkev sv. Mihaela.

Omeniti moramo tudi turistično kmetijo Trnovcu, ki se nahaja v Zg. Dupljah ob Tržiški Bistrici. Sredi zelenja stoji velika kmečka hiša kateri so se pred desetletji vrtela mlinska kolesa. Na velikem travniku ob reki pa stoji kamp, ki prejme okoli 60 bivalnih prikolic. Poskrbljeno imajo tudi za različno rekracijo, postrežejo pa vam s pravo domačo hrano.