Predstavitev - Naselja - Strahinj
Vas Strahinj je nastala na robu Udin Boršta in je dobila ime po duplinah, ki so jim včasih v nemškem jeziku rekli Strohale, kar pomeni duplo.

V virih se Strahinj omenja že davnega leta 1260 in čeprav na tem področju občine se je do danes ohranilo največ kmetij.

Ena izmed njih, Janezovčeva kmetija s prelepo fresko, ki je še posebej vredna ogleda. V hiši na stropu ima vrezano letnico 1722 in je spomeniško varovana. Vas se je danes razširila tako proti jugu kot proti severu, na Brdu pa je nastal čisto novi del Strahinja.

Strahinj je gospodarsko zelo kmetijsko usmerjen. To priča tudi kmetijsko posestvo Biotehniškega centra, kjer si praktično znanje iz kmetovanja nabirajo dijaki iz vse Slovenije.

V Strahinju lahko opazite tudi največje število kozolcev, v občini Naklo in pa ogromno njiv z zeljem. strahinjski kmetje so bili namreč prvi, ki so pričeli pridelovati zelje na velikih površinah in še danes je to ostala pomembna kmetijska panoga.