Predstavitev - Naselja - Malo Naklo
Avtocesta je Malo Naklo zmanjšala, tako, da sta danes v vasi samo še dve hiši.