Predstavitev - Naselja
V občini Naklo se nahajajo naslednja naselja: