Predstavitev - Nadzorni odbor - Poročila nadzornega odbora

MANDATNO OBDOBJE 2014-2018
  • Poročilo o opravljenem pregledu št. 2/2015 Zaključnega računa Občine Naklo za leto 2015 (dokument)
  • Poročilo Odmera NUSZ v Občini Naklo za leto 2013 (dokument)
  • Poročilo o opravljenem nadzoru št. 8/2015 - Obnova cest - razne (dokument)
  • Poročilo o opravljenem nadzoru št. 3/2015 Organizacija dela in krogotok dokumentov v občinski upravi (dokument)