Predstavitev - Javni zavodi - Vzgojno varstveni enoti
V sklopu javnega zavoda Osnovna šola Naklo delujeta dva vrtca:

ENOTA VRTEC "ROŽLE"
Glavna cesta 13, 4202 Naklo

tel: 04 257 10 06
E-pošta: vrtec-rozle.oskrnak@guest.arnes.si

št. oddelkov: 6

Pomočnica ravnatelja
mag. Gabrijela Masten


VRTEC PRI PODRUŽNIČNI ŠOLI DUPLJE

Spodnje Duplje 2, 4203 Duplje

tel: 04 257 14 64
E-pošta: vnaklo-ps.duplje@guest.arnes.si

št. oddelkov: 6

Pomočnica ravnatelja
mag. Gabrijela MastenVZGOJNO VARSTVENA DRUŽINA SONČEK
Grogova ulica 7, 4202 Naklo

tel: 031 277 077