Koledar prireditev

POTOPISNO PREDAVANJE - s kolesom po Patagoniji

26.02.2019, ob 18:00 uri
Matej Tonejec

PUSTNA POVORKA

02.03.2019, ob 10:00 uri

VRTEC NAKLO - VPIS OTROK 2019 / 2020

04.03.2019, ob 00:00 uri

OBČNI ZBOR TD NAKLO

05.03.2019, ob 18:00 uri

ZGODOVINSKO RAZISKOVALNI IZLET

09.03.2019, ob 12:30 uri
TD Naklo

VELESLALOM ZA POKAL OBČINE NAKLO 2019

16.03.2019, ob 08:00 uri
Obvestilo

Čistilna akcija

06.04.2019, ob 08:00 uri
6.4.2019
Lokalne Volitve 2014
Lokalne Volitve 2014
Smo člani Skupnost občin Slovenije

Predpisi in odloki - Sklepi

LETO 2018
_______________________________________________________________________________________________

SKLEP o višini enkratnega denarnega prispevka za novorojence v občini Naklo (uporablja se od 1.1.2019 dalje)
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/2018, z dne 9.11.2018
LETO 2016_______________________________________________________________________________________________

SKLEP o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli Naklo (uporablja se od 1.6.2016 dalje)
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2016, z dne 10.6.2016


SKLEP o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev pomoči družini na domu - socialna oskrba na domu v občini Naklo (uporablja se od 1.4.2016 dalje)
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016, z dne 8.4.2016

LETO 2015
_______________________________________________________________________________________________

SKLEP o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli Naklo (uporablja se od 1.4.2015 dalje)
Uradni list RS, št. 28/2016, z dne 24.4.2015


SKLEP o pričetku priprave Sprememb Občinskega podrobnega prostorskega načrta PO11 Spodnja vas - sever
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 50/2015, z dne 25.9.2015LETO 2014
_______________________________________________________________________________________________

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Naklo za leto 2015
Uradni list RS, št. 85, z dne 28.11.2014

SKLEP o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli Naklo (uporablja se od 1.11.2014 dalje)
Uradni list RS, št. 85, z dne 28.11.2014


LETO 2013

_______________________________________________________________________________________________

SKLEP o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli Naklo (uporablja se od 1.9.2013 dalje)
Uradni list RS, št. 76/2013, z dne 13.9.2013

SKLEP o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli Naklo (uporablja se od 1.3.2013 dalje)
Uradni list RS, št. 25/2013, z dne 22.3.2013

SKLEP o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu - socialna oskrba na domu v občini Naklo (uporablja se od 1.5.2013 dalje)
Uradni list RS, št. 25/2013, z dne 22.3.2013


Popravek Sklepa o delni oprostitvi plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
Uradni list RS, št. 16, z dne 22. 2. 2013LETO 2012

_______________________________________________________________________________________________

Sklep o financiranju političnih strank
Uradni list RS, Št. 16, z dne 2. 3. 2012

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Pod Polico
Uradni list RS, Št. 26, z dne 6. 4. 2012

Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta PO11 Spodnja vas – sever
Uradni list RS, Št. 29, z dne 20. 4. 2012

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (.pdf)
Uradni list RS, Št. 50, z dne 29. 6. 2012

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (.pdf)
Uradni list RS, Št. 50, z dne 29. 6. 2012

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (.pdf)
Uradni list RS, Št. 50, z dne 29. 6. 2012

Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja NA4-Naklo – ob avtocesti – 1. faza
Uradni list RS, Št. 59, z dne 3. 8. 2012

Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 na otroka v vrtcu v javnem zavodu Osnovna šola Naklo v šolskem letu 2012/2013 (.pdf)
Uradni list RS, Št. 73, z dne 28. 9. 2012

Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli Naklo (.pdf)
Uradni list RS, Št. 73, z dne 28. 9. 2012

Sklep o delni oprostitvi plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
Uradni list RS, Št. 102, z dne 21. 12. 2012

Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj v Občini Naklo za leto 2013 (.pdf)
Uradni list RS, Št. 102, z dne 21. 12. 2012


LETO 2011
_______________________________________________________________________________________________

SKLEP o začetku priprave sprememb in dopollnitev OPPN območja SD 17/1 Naklo S


SKLEP o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli Naklo
Ur.l.RS, št. 79/2011 z dne 7.10.2011

SKLEP o manjši notranji igralni površini od 3m2 na otroka v vrtcu v javnem zavodu OŠ Naklo v šolskem letu 2011/2012
Ur.l. RS, št. 52/2011 z dne 29.6.2011

SKLEP o začetku priprave OPPN za območje PG1(*) Cestno podjetje Gača
Ur.l.Rs, št. 40/2011 - z dne 27.5.2011

SKLEP o začetku priprave OPPN za območje NA8(*) Asfaltna baza
Ur.l.RS, št. 40/2011 - z dne 27.5.2011

SKLEP o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v Občini Naklo za leto 2011
Uradni list RS, št. 17/2011(z dne 11.3.2011)


LETO 2010
_______________________________________________________________________________________________

SKLEP o ustanovitvi projektno-investicijskega odbora
Uradni list RS, št. 107/2010 (z dne 29.12.2010)

SKLEP o imenovanju občinske volilne komisije
Uradni list RS, št. 107/2010 (z dne 29.12.2010)

SKLEP o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za člane občinskega sveta in župana na lokalnih volitvah v Občini Naklo
Uradni list RS, št. 73/2010 (z dne 17.9.2010)

SKLEP o manjši notranji igralni površini od 3 m2 na otroka v vrtcu v javnem
zavodu Osnovna šola Naklo v šolskem letu 2010/2011
Uradni list RS, št. 73/2010 (z dne 17.9.2010)

SKLEP o spremembi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije
Uradni list RS, št. 73/2010 (z dne 17.9.2010)

SKLEP  o o določitvi cen programov v vrtcih Javnega zavoda Osnovna šola Naklo
Uradni list RS, št. 57/2010 (z dne 16.7.2010)

SKLEP  o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi
Uradni list RS, št. 47/2010 (z dne 11.6.2010)


LETO 2009

_______________________________________________________________________________________________

SKLEP o sprejemu občinskega programa varnosti v Občini Naklo
Uradni list RS, št. 107/2010

SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Naklo za leto 2010
Uradni list RS, št 106/2010

SKLEP o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v Občini Naklo za leto 2010
Uradni list RS, št. 106/2010

SKLEP o delni oprostitvi plačila komunalnega prispevka
Uradni list RS, št. 40/09 (z dne 29.05.2009)

SKLEP o razveljavitvi odločitev o spremembi namenske rabe prostora
Uradni list RS, št. 20/2009

SKLEP o začetku priprave OPPN območja SD 17/1 Naklo - sever
Uradni list RS, št. 19/2009


LETO 2008

_______________________________________________________________________________________________

SKLEP o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč
v Občini Naklo za leto 2008
Uradni list RS, št. 119/07 (z dne 24.12.2007)


LETO 2007

_______________________________________________________________________________________________

SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča
Uradni list RS, št. 119/07 (z dne 24.12.2007)


 
Autorji spletnega portala naklo: izdelava spletnih strani limonet