Koledar prireditev

POTOPISNO PREDAVANJE - s kolesom po Patagoniji

26.02.2019, ob 18:00 uri
Matej Tonejec

PUSTNA POVORKA

02.03.2019, ob 10:00 uri

VRTEC NAKLO - VPIS OTROK 2019 / 2020

04.03.2019, ob 00:00 uri

OBČNI ZBOR TD NAKLO

05.03.2019, ob 18:00 uri

ZGODOVINSKO RAZISKOVALNI IZLET

09.03.2019, ob 12:30 uri
TD Naklo

VELESLALOM ZA POKAL OBČINE NAKLO 2019

16.03.2019, ob 08:00 uri
Obvestilo

Čistilna akcija

06.04.2019, ob 08:00 uri
6.4.2019
Lokalne Volitve 2014
Lokalne Volitve 2014
Smo člani Skupnost občin Slovenije

Predpisi in odloki - Pravilniki in navodila

LETO 2018
_________________________________________________________________________________

Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Naklo
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2018, z dne 23.2.2018LETO 2017
_________________________________________________________________________________

Pravilnik o spremembah pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/2017, z dne 24.2.2017


LETO 2016
_________________________________________________________________________________


Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Občini Naklo (.pdf)
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016, z dne 8.4.2016


LETO 2013

_________________________________________________________________________________

Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Naklo (.pdf)

Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Občini Naklo (.pdf)
Uradni list RS, št. 16/2013, z dne 22. 2. 2013LETO 2012
_________________________________________________________________________________

SPREMEMBA NAVODILA ZA ODDAJO JAVNIH NAROČIL BREZ OBJAVE
Sprejeto 25.4.2012

NAVODILO za oddajo javnih naročil brez objave,
št. 007-0001/2012 z dbe 5.3.2012

Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Naklo (.pdf)
Uradni list RS, Št. 3, z dne 16. 3. 2012

Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Naklo
Uradni list RS, Št. 29, z dne 20. 4. 2012

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
Uradni list RS, Št. 3, z dne 16. 3. 2012

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora (.pdf)
Uradni list RS, Št. 71, z dne 21. 9. 2012

Pravilnik o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Naklo (.pdf)
Uradni list RS, Št. 93, z dne 7. 12. 2012

LETO 2011

_______________________________________________________________________________________________

PRAVILNIK o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
Uradni list RS, št 107/2011

PRAVILNIK o sofinanciranju športnih programov v Občini Naklo
Uradni list RS, št 107/2011

PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora
Uradni list RS, št. 79 z dne 7.10.2011

NAVODILO ZA ODDAJO JAVNIH NAROČIL BREZ OBJAVE
sprejeto 20.5.2011

PRAVILNIK O SPREJEMU OTROK V VRTEC
Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11.3.2011


LETO 2009

_______________________________________________________________________________________________

PRAVILNIK o dodatnih oprostitvah pri plačilu storitev v Domu starejših občanov Naklo
16. redna seja občinskega sveta, dne 10.03.2009

LETO 2007
_______________________________________________________________________________________________
PRAVILNIK O O PLAČAH FUNKCIONARJEV, ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA TER NADZORNEGA ODBORA
Uradni list  RS,  Št.  119,  z dne 24.12.2007,

PRAVILNIK O UPORABI DOMA JANEZA FILIPIČA
Uradni list  RS,  Št.  99 z dne 30.10.2007,

PRAVILNIK O DODELITVI  POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI NAKLO
Uradni list RS,  Št.  81 z dne 07.09.2007,

LETO 2006
_________________________________________________________________________________

PRAVILNIK o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo
iz proračuna Občine Naklo
Uradni vestnik Gorenjske, št. 01/2006

LETO 2005
_________________________________________________________________________________

PRAVILNIK o dodeljevanju sredstev za pospeševanje zaposlovanja in samozaposlovanja v Občini Naklo
Uradni vestnik Gorenjske, št. 17/2005


LETO 2002

_______________________________________________________________________________________________
PRAVILNIK GLASILA OBČINSKEGA SVETA OBČINE NAKLO
Uradni vestnik  Gorenjske,  Št.  8 z dne 13.09.2002,


 
Autorji spletnega portala naklo: izdelava spletnih strani limonet