Koledar prireditev

PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

06.02.2019, ob 18:00 uri
6.2.2018, v Kulturnem domu v Podbrezjah

Občni zbor PGD Podbrezje

15.02.2019, ob 19:00 uri

Čistilna akcija

06.04.2019, ob 08:00 uri
6.4.2019
Lokalne Volitve 2014
Lokalne Volitve 2014
Smo člani Skupnost občin Slovenije

Obvestila - ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV

ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov je priložnost, da nevarno odložite na varno.

V občini Naklo bomo zbirali nevarne odpadke s posebno mobilno postajo v ponedeljek, 12. oktobra 2015.


Brezplačno boste lahko oddali različne vrste nevarnih odpadkov.

Nevarne odpadke bosta delavec Komunale Kranj in strokovna oseba za zbiranje nevarnih odpadkov sprejemala v ponedeljek, 12. oktobra v zbirnem centru Naklo med 13. in 18. uro.  

Med nevarne odpadke sodijo odpadna zdravila, pralna in kozmetična sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi, barve, laki, topila, lepila, škropiva, pesticidi, razne kemikalije, spreji, odpadno jedilno in motorno olje, masti, hladilna tekočina, akumulatorji, baterije, tonerji, neonske cevi… Mednje sodi tudi embalaža, v kateri je bil izdelek z nevarnimi snovmi (embalaža barve, kemikalij…). Najbolj zanesljive podatke o nevarnih lastnostih preberemo na izdelku samem. Bodimo pozorni na različna opozorila in navodila v obliki grafičnih simbolov: vnetljivo, zdravju škodljivo, eksplozivno, oksidativno, okolju škodljivo, strupeno, jedko.  

Ste vedeli?

• V mnogih izdelkih, ki jih vsakodnevno uporabljamo, so snovi, ki lahko ob nepravilni uporabi, shranjevanju in odstranjevanju, škodujejo našemu zdravju in okolju.
• Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati skupaj z ostalimi odpadki.
• Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v naravo, saj s tem ogrožamo podtalnico, zrak, prst in živali.
• Zlivanje odpadnega olja in ostalih tekočih izdelkov v odtok, greznico ali kanalizacijo je škodljivo.
• Ko nevarne odpadke odložimo ločeno, preprečimo njihov škodljiv vpliv na okolje. Z ločenim zbiranjem zagotovimo, da se bodo ti odpadki predelali oz. strokovno uničili.
• Nevarne odpadke lahko oddate tudi med letom v času uradnih ur zbirnega centra Naklo.  

Žal v zabojnikih za mešane odpadke in odpadno embalažo še vedno najdemo odpadna zdravila, baterije, barve, lake, plastenke z odpadnim oljem in ostale nevarne odpadke.

Omogočite varno odstranitev vaših nevarnih odpadkov in jih prinesite na zbirno mesto v času akcije.
Več o pravilnem ravnanju z odpadki na www.krlocuj.me.

Obvestilo (.pdf)
 
Autorji spletnega portala naklo: izdelava spletnih strani limonet