Koledar prireditev

PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

06.02.2019, ob 18:00 uri
6.2.2018, v Kulturnem domu v Podbrezjah

Občni zbor PGD Podbrezje

15.02.2019, ob 19:00 uri

Čistilna akcija

06.04.2019, ob 08:00 uri
6.4.2019
Lokalne Volitve 2014
Lokalne Volitve 2014
Smo člani Skupnost občin Slovenije

Obvestila - Zbiranja nevarnih odpadkov

Zbiranja nevarnih odpadkov

Zbirali bomo nevarne odpadke iz gospodinjstev Akcija zbiranja nevarnih odpadkov je priložnost,
da nevarno odložite na varno.

V občini Naklo bomo zbirali nevarne odpadke s posebno mobilno postajo
v ponedeljek, 13. oktobra 2014.

Brezplačno boste lahko oddali različne vrste nevarnih odpadkov. Nevarne odpadke bosta delavec Komunale Kranj in strokovna oseba za zbiranje nevarnih odpadkov sprejemala v ponedeljek, 13. 10. 2014 v zbirnem centru Naklo med 13. in 18. uro.

Med nevarne odpadke sodijo odpadna zdravila, pralna in kozmetična sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi, barve, laki, topila, lepila, škropiva, pesticidi, razne kemikalije, spreji, odpadno jedilno in motorno olje, masti, hladilna tekočina, akumulatorji, baterije, tonerji, neonske cevi…
Mednje sodi tudi embalaža, v kateri je bil izdelek z nevarnimi snovmi (embalaža barve, kemikalij…).

Ali izdelek, ki ga uporabljam, vsebuje nevarne snovi? Najbolj zanesljive podatke o nevarnih lastnostih preberemo na izdelku samem. Bodimo pozorni na različna opozorila in navodila v obliki grafičnih simbolov: vnetljivo, zdravju škodljivo, eksplozivno, oksidativno, okolju škodljivo, strupeno, jedko.

Ste vedeli?
  • V mnogih izdelkih, ki jih vsakodnevno uporabljamo, so snovi, ki lahko ob nepravilni uporabi, shranjevanju in odstranjevanju, škodujejo našemu zdravju in okolju.
  • Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati skupaj z ostalimi odpadki.
  • Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v naravo, saj s tem ogrožamo podtalnico, zrak, prst in živali.
  • Zlivanje odpadnega olja in ostalih tekočih izdelkov v odtok, greznico ali kanalizacijo je škodljivo.
  • Ko nevarne odpadke odložimo ločeno, preprečimo njihov škodljiv vpliv na okolje. Z ločenim zbiranjem zagotovimo, da se bodo ti odpadki predelali oz. strokovno uničili.
  • Nevarne odpadke lahko oddate tudi med letom v času uradnih ur zbirnega centra Cerklje.
Lani smo ločeno zbrali približno 90 ton nevarnih odpadkov! Žal v vaših zabojnikih še vedno najdemo odpadna zdravila, baterije, barve, lake, plastenke z odpadnim oljem in ostale nevarne odpadke. Bodite odgovorni in oddajte nevarne odpadke v času akcije oz. pripeljite v zbirni center tudi med letom. Omogočite varno odstranitev nevarnih odpadkov!

Najboljši je tisti odpadek, ki sploh ne nastane!
Premislimo, preden kupimo, in natančno preberimo etiketo na izdelku in se tako seznanimo s snovmi, ki jih ta izdelek vsebuje. Izogibajmo se izdelkom, ki vsebujejo nevarne snovi, bodimo pozorni na besede, kot so opozorilo, nevarnost, previdnost, saj so s temi besedami označene nevarne snovi. Poiščimo varnejše nadomestke, izberimo izdelek, ki je okolju prijazen in ne vsebuje snovi, ki bi bile lahko škodljive oziroma nevarne.

Več o pravilnem ravnanju z odpadki na www.krlocuj.me.


Datum dogodka: 13.10.2014
Čas dogodka: 13:00
 
Autorji spletnega portala naklo: izdelava spletnih strani limonet