Koledar prireditev

PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

06.02.2019, ob 18:00 uri
6.2.2018, v Kulturnem domu v Podbrezjah

Občni zbor PGD Podbrezje

15.02.2019, ob 19:00 uri

Čistilna akcija

06.04.2019, ob 08:00 uri
6.4.2019
Lokalne Volitve 2014
Lokalne Volitve 2014
Smo člani Skupnost občin Slovenije

Obvestila - Zamenjava osebnih dokumentov

Zamenjava osebnih dokumentov

PRAVOČASNA ZAMENJAVA OSEBNIH DOKUMENTOV

Vse občane Občine Naklo obveščamo, da v prvih osmih mesecih letošnjega leta poteče veljavnost večjemu številu osebnih izkaznic in potnih listov, zato v nadaljnjih mesecih na upravni enoti pričakujemo povečano število vlog za izdajo osebnih dokumentov in s tem možnost gneče ter podaljšanja časa za izdelavo dokumentov.

Občane pozivamo, da preverijo veljavnost svojih osebnih izkaznic in potnih listov ter vlogo za izdajo novega dokumenta vložijo pravočasno, pred potekom veljavnosti dokumenta. Glede na povečano število vlog, opozarjamo, da je možno, da se bo podaljšala tudi čakalna doba za izdelavo osebnega dokumenta, ki je sedaj sedem delovnih dni.

Vlogo za osebno izkaznico in potni list lahko vložite na katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji  ali krajevnem uradu. Uradne ure v Krajevnem uradu Naklo v stavbi Zdravstvenega doma Naklo so vsak četrtek od 7.30 do 14.30 ure, v poletnem času od 1.7. do 31.8.2012 pa uradnih ur na krajevnem uradu ni. Za vse informacije je v času uradnih ur krajevnega urada na voljo uslužbenka upravne enote Jasmina Mehidić (tel. št. 04/25 76 380, E-naslov jasmina.mehidic@gov.si)

OSEBNA IZKAZNICA
Vlogo vloži državljan osebno. Istovetnost ob vložitvi vloge izkažete s staro osebno izkaznico, lahko pa tudi z drugim identifikacijskim dokumentom (potnim listom, vozniškim dovoljenjem ali drugo javno listino, ki jo je izdal državni organ in je opremljena s fotografijo).
Vlogo za izdajo osebne izkaznice za otroka mlajšega od 18 let lahko vloži njegov starš oz. zakoniti zastopnik. Otrok, ki je starejši od 8 let in se praviloma že zna podpisati, mora biti  zaradi preverjanja istovetnosti in zaradi podpisa navzoč ob vložitvi vloge. V primeru, da starš in otrok nimata skupnega prebivališča, vlogo za izdelavo otrokovega dokumenta poda tisti starš, ki živi skupaj z otrokom, oziroma lahko tudi starš, ki z otrokom nima skupnega prebivališča, vendar mora predložiti izjavo, da se z vlogo drugi starš strinja.

K vlogi je potrebno predložiti
fotografijo velikosti 3,5 x 4,5 cm, ki mora prikazovati državljanovo pravo podobo oziroma ustrezno potrdilo fotografa o izdelani e-fotografiji (slika v digitalni obliki), ter staro osebno izkaznico v uničenje. Vloga se izpiše računalniško, sami pa preverite le pravilnost izpisanih osebnih podatkov in se lastnoročno podpišete.

POTNI LIST
Vlogo vloži državljan osebno. Istovetnost ob vložitvi vloge lahko izkažete s starim potnim listom, če ga nimate, pa s predložitvijo drugega identifikacijskega dokumenta (osebne izkaznice, vozniškega dovoljenja ali druge javne listine, ki jo je izdal državni organ in ima fotografijo). V postopku se ugotavlja skladnost priložene fotografije z dejansko podobo ter zajem prstnih odtisov od 12 leta starosti dalje. Vlogo lahko vloži državljan, ki je dopolnil 18 let, kakor tudi državljan, ki še ni star 18 let, pa je sklenil zakonsko zvezo.
Za državljana, mlajšega od 18 let oziroma državljana, ki ni poslovno sposoben, vloži vlogo njegov zakoniti zastopnik. Otrok, ki je starejši od 8 let in se praviloma že zna podpisati, mora biti zaradi preverjanja istovetnosti kakor tudi zaradi podpisa navzoč ob vložitvi vloge. Če otrok še nima nobenega dokumenta, zadostuje za izkazovanje istovetnosti otroka izpisek iz matičnega registra o rojstvu.
V primeru, ko imata otrok in zakoniti zastopnik različni prebivališči, vlogo poda tisti zakoniti zastopnik, ki živi skupaj z otrokom, oziroma lahko tudi drugi starš, ki ne živi skupaj z otrokom, vendar mora predložiti pisno soglasje zakonitega zastopnika, ki živi skupaj z otrokom.

K vlogi je potrebno predložiti
fotografijo primerno za biometrični potni list,  velikosti 3,5 x 4,5 cm, ki mora prikazovati državljanovo pravo podobo oziroma ustrezno potrdilo fotografa o izdelani e- fotografiji (slika v digitalni obliki) ter star potni list v uničenje. Vloga se izpiše računalniško, sami pa preverite le pravilnost izpisanih osebnih podatkov in se lastnoročno podpišete.

Osnovne cene osebnih izkaznic in potnih listin:
Starost oseb                           veljavnost    cena osebne izkaznice   cena potne listine
Polnoletna oseba                      10 let               18,77 Eur                     41,55 Eur
Otrok od 3 do 18 leta                   5 let               14,25 Eur                     34,75 Eur
Otrok, ki še ni dopolnil 3 leta     3 leta             12,43 Eur                     30,67 Eur


 
Autorji spletnega portala naklo: izdelava spletnih strani limonet