Koledar prireditev

PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

06.02.2019, ob 18:00 uri
6.2.2018, v Kulturnem domu v Podbrezjah

Občni zbor PGD Podbrezje

15.02.2019, ob 19:00 uri

Čistilna akcija

06.04.2019, ob 08:00 uri
6.4.2019
Lokalne Volitve 2014
Lokalne Volitve 2014
Smo člani Skupnost občin Slovenije

Obvestila - Razglas zelo velike požarne ogroženosti

Razglas zelo velike požarne ogroženosti

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Na podlagi 4. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 4/2006),
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

RAZGLAŠA

veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 27. avgusta 2012 dalje na območju občin
Koper, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina,
Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren – Kostanjevica, Renče –
Vogrsko in Šempeter – Vrtojba. Na območju teh občin se s tem razglasom obenem
preklicuje zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, razglašena 15. avgusta 2012.
Razglas o veliki požarni ogroženosti naravnega okolja v navedenih občinah velja do
preklica.

Prepoved kurjenja, sežiganja ali uporabe odprtega ognja, puščanje ali odmetavanje gorečih ali
drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, od 27. avgusta 2012 velja še v občinah
Koper, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen,
Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in
Šempeter – Vrtojba. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano ter Policija bodo do preklica velike požarne
ogroženosti naravnega okolja na območjih navedenih občin še izvajali poostren nadzor.

V vseh ostalih občinah v Republiki Sloveniji s 27. avgustom 2012 preneha veljati velika
požarna ogroženost naravnega okolja.
 
Autorji spletnega portala naklo: izdelava spletnih strani limonet