Koledar prireditev

Letni koncert FS Podkuca

20.04.2018, ob 19:00 uri

Čipka nekoč in danes

20.04.2018, ob 20:00 uri

Tradicionalna pomladanska čistilna akcija

21.04.2018, ob 10:00 uri

Revija pevskih zborov Občine Naklo

21.04.2018, ob 20:00 uri

NA VASI SE DOGAJA 2018

16.06.2018, ob 10:00 uri
Lokalne Volitve 2014
Lokalne Volitve 2014
Smo člani Skupnost občin Slovenije

Obvestila - Preklic javnega naznanila

Preklic javnega naznanila

Preklic javnega naznanila O javni razgrnitvi in javni obravnavi Dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta NA8 Asfaltna baza             
Dokumenti:
 • Javno naznanilo (.pdf)
 • Povzetek za javnost (.pdf)
 • OPPN – besedilo odloka (.pdf)
 • OPPN – dopolnjeni osnutek
  • Izvleček (.pdf)
  • Obrazložitev (.pdf)
  • Sta pro tekstualni del (.pdf)
  • Arhitektura tekstualni del (.pdf)
  • IDZ NA8 KA tekstualni del (.pdf)
  • NA8 analiza smernic (.pdf)
  • Okoljsko poročilo (.pdf)
OPOMBA: Ostale grafične priloge dopolnjenega osnutka so zaradi obsežnosti na vpogled na Občini Naklo, v času javne razgrnitve.

Preklic javnega naznanila (.pdf)
 
Autorji spletnega portala naklo: izdelava spletnih strani limonet