Koledar prireditev

INDIJANSKA OTROŠKA ZABAVA

24.09.2017, ob 14:00 uri

TRI PODBREŠKE REKE, 12. Taborski dnevi

30.09.2017, ob 18:00 uri
Čudežna moč vode v obredju in pesemskem izročilu

TRI PODBREŠKE REKE, 12. Taborski dnevi

01.10.2017, ob 10:00 uri
Čar vode v ljudskem izročilu
Lokalne Volitve 2014
Lokalne Volitve 2014
Smo člani Skupnost občin Slovenije

Obvestila - Preklic javnega naznanila

Preklic javnega naznanila

Preklic javnega naznanila O javni razgrnitvi in javni obravnavi Dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta NA8 Asfaltna baza             
Dokumenti:
 • Javno naznanilo (.pdf)
 • Povzetek za javnost (.pdf)
 • OPPN – besedilo odloka (.pdf)
 • OPPN – dopolnjeni osnutek
  • Izvleček (.pdf)
  • Obrazložitev (.pdf)
  • Sta pro tekstualni del (.pdf)
  • Arhitektura tekstualni del (.pdf)
  • IDZ NA8 KA tekstualni del (.pdf)
  • NA8 analiza smernic (.pdf)
  • Okoljsko poročilo (.pdf)
OPOMBA: Ostale grafične priloge dopolnjenega osnutka so zaradi obsežnosti na vpogled na Občini Naklo, v času javne razgrnitve.

Preklic javnega naznanila (.pdf)
 
Autorji spletnega portala naklo: izdelava spletnih strani limonet