Koledar prireditev

PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

06.02.2019, ob 18:00 uri
6.2.2018, v Kulturnem domu v Podbrezjah

Občni zbor PGD Podbrezje

15.02.2019, ob 19:00 uri

Čistilna akcija

06.04.2019, ob 08:00 uri
6.4.2019
Lokalne Volitve 2014
Lokalne Volitve 2014
Smo člani Skupnost občin Slovenije

Obvestila - POZIV ZA PRIJAVO ŠKODE

POZIV ZA PRIJAVO ŠKODE

Občina Naklo na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS  za zaščito in reševanje št. 844-24/2018-23- DGZR z dne 05.11.2018 in dopolnilnega sklepa  št. 844-24/2018-43- DGZR z dne 12.11.2018, o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic neurja z močnim vetrom in poplavami 29. in 30. oktobra 2018 objavlja

POZIV ZA PRIJAVO ŠKODE  NA STVAREH ZARADI POSLEDIC NEURJA Z MOČNIM VETROM IN POPLAVAMI 29. in 30. OKTOBRA 2018


Občina Naklo obvešča oškodovance, ki so zaradi posledic neurja z močnim vetrom in poplavami 29. in 30. oktobra 2018 utrpeli škodo, da škodo lahko prijavijo na predpisanih obrazcih:  
- obrazec 1 - ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči
- obrazec 3 - ocena škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči
- obrazec 4 - ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči
- obrazec 5 -  ocena škode na gradbenih inženirskih objektih (transportna infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti in drugo), povzročene po naravni nesreči 

Obrazci so dosegljivi v prilogah v nadaljevanju ali v sprejemni pisarni Občine Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo.

Škoda se oceni v skladu z Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08)

Oškodovanci naj izpolnjene in podpisane obrazce oddajo v sprejemni pisarni Občine Naklo ali jih pošljejo na naslov Občina Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo, najkasneje do vključno ponedeljka, 26.11.2018, do 12. ure
Prijavi priložite tudi fotografije poškodovanih stvari ter cenilni zapinik zavarovalnice v primerih, če je bila nepremičnina zavarovana in škoda prijavljena zavarovalnici. 

Prijave škode bo na terenu preverila Komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah v občini Naklo, lahko pa tudi regijska in državna komisija. 

Škodo v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija RS za vode, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za gosodarski razvoj in tehnologijo, na državnih cestah pa Direkcija RS za infrastrukturo. 

Dodatne informacije dobite v občinski upravi Občine Naklo, kontaktni osebi: Jan Hlade, tel. 04 / 277 11 22, e-mail: jan.hlade@obcina-naklo.si in Uroš Arnež, tel. 04 / 277 11 21, e-mail: uros.arnez@obcina-naklo.si

Priloge:
- obrazec 1 (pdf)
- obrazec 3 (pdf)
- obrazec 4 (pdf)
- obrazec 5 (pdf)

 
Autorji spletnega portala naklo: izdelava spletnih strani limonet