Koledar prireditev

Slikarska kolonija

02.06.2017, ob 00:00 uri

KONCERT ŽePZ DUPLJANKE

02.06.2017, ob 20:00 uri
Praznovanje 25. letnice delovanja

NK NAKLO - ZAKLJUČNI PIKNIK SEZONE 2016/2017

03.06.2017, ob 15:00 uri

NOGOMETNA TEKMA Z DOBRODELNIM NAMENOM

09.06.2017, ob 17:00 uri

NA VASI SE DOGAJA

17.06.2017, ob 10:00 uri
Tradicionalna prireditev
Lokalne Volitve 2014
Lokalne Volitve 2014
Smo člani Skupnost občin Slovenije

Obvestila - Poziv h kulturnemu odlaganju odpadkov

Poziv h kulturnemu odlaganju odpadkov

Kulturno odlaganje odpadkov

Poziv k večji doslednosti na Centru za ločeno zbiranje odpadkov v Naklem.

Človekova kultura se kaže marsikje in marsikdaj. Tudi na Centru za ločeno zbiranje odpadkov v Naklem, kjer je po besedah Petra Zveršena dostikrat žal na dnu (koša). Sicer je pohvale vredno vse večje prizadevanje vaščanov za čisto okolje, prav zato pa se je treba na deponiji truditi za več reda in doslednosti. Deponija je dvakrat v tednu odprta dopoldne, zato je predvsem ob torkih najprimernejši čas za upokojence in tiste, ki ste takrat doma, tako bo ob popoldanskih četrtkih gneča manjša in živci mirnejši. Naj obvelja pravilo, da ob prihodu počakate v vrsti, potem pa ob pomoči uradne osebe odlagate odpadke v za to namenjene zabojnike, ki so vidno označeni z napisom. Odpadke v vreče ali zato namenjene posode ločite že doma, na odlagališču sicer nastane zmeda zaradi dodatnega dela ter časa za prebiranje. Peter Zveršen opozarja tudi, da brskanje po zabojnikih NI dovoljeno še posebej zaradi poškodb in nesreč, ki lahko ob tem nastanejo. Sicer pa vam je vedno pripravljen pomagati, ali z nasvetom ali pa kot ste že vajeni – s prijazno pomočjo. Moč dobrega sodelovanja je v spoštovanju pravil in sočloveka. Povsod, kjer se srečujemo.
 
Autorji spletnega portala naklo: izdelava spletnih strani limonet