Koledar prireditev

Letni koncert FS Podkuca

20.04.2018, ob 19:00 uri

Čipka nekoč in danes

20.04.2018, ob 20:00 uri

Tradicionalna pomladanska čistilna akcija

21.04.2018, ob 10:00 uri

Revija pevskih zborov Občine Naklo

21.04.2018, ob 20:00 uri

NA VASI SE DOGAJA 2018

16.06.2018, ob 10:00 uri
Lokalne Volitve 2014
Lokalne Volitve 2014
Smo člani Skupnost občin Slovenije

Obvestila - Pobuda za sajenje avtohtonih medovitih rastlin

Pobuda za sajenje avtohtonih medovitih rastlin

Spoštovani !  

Rastlinski svet je v naši domovini  bogat, zato je izbira pravih  rastlin za izboljšanje čebelje paše veliko.  Čebelarska zveza Slovenije si  že več let prizadeva, da bi na vseh javnih površinah, ki so v lasti države in občin, sadili le avtohtone medovite rastline. Seveda je to potrebo urediti z ustrezno zakonodajo.   

Žal so v večini naša prizadevanja zaman. Če bi odgovorni v naši državi upoštevali naš predlog, bi v naših parkih rastle avtohtone medovite rastline in avtohtona medovita drevesa (na primer lipa, kostanj, jesen ..). Naše čebele, čmrlji in ostali opraševalci bi imeli kvalitetno  hrano …

Slovenija bi bila tudi na področju »flore« spet bolj SLOVENSKA!

Sedaj v parkih gledamo razne tujerodne tudi invazivne rastline in drevesa, ki v večini niso prilagojena na naše klimatske razmere in razmeroma hitro propadejo. Prav tako invazivne tujerodne vrste izpodrivajo avtohtone vrste in rušijo ravnovesje v  naravi. Zaradi prehitre rasti preprečijo rast drugim rastlinam, močno pa spremenijo  tudi videz krajine. Na žalost te rastline v večini niso medovite in s tem popolnoma nekoristne za naše čebele, čmrlje in ostale opraševalce.  

Čebelarska zveza Slovenije na  vse slovenske občine pošilja pobudo za sprejetje zakonodaje s katero bi predpisali, da se  na   javnih površinah  sejejo in sadijo avtohtone medovite rastline.


Boštjan Noč                                                                                                                           
Predsednik ČZS
 
Autorji spletnega portala naklo: izdelava spletnih strani limonet