Obvestila - NOVOSTI ZA UPORABNIKE - DIMNIKARSKE STORITVE

NOVOSTI ZA UPORABNIKE - DIMNIKARSKE STORITVE

Zakon o dimnikarskih storitvah je z dnem 1.1.2017 uvedel licenčni sistem.

Za pojasnilo o uvedbi novega sistema in bistvenih novostih, ki jih le-ta prinaša, je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo kratko informacijo: