Obvestila - Nova železniška proga skozi občino Naklo

Nova železniška proga skozi občino Naklo

Občina Naklo je s strani Ministrstva za okolje in prostor prejela obvestilo o načrtovanju državnega prostorskega načrta za novo elektrificirano železniško progo Ljubljana –Kranj – Jesenice – državna meja, z navezavo na letališče Jožeta Pučnika.  

Vabimo vas k ogledu variant poteka načrtovane proge ter podaji mnenj in predlogov k posameznim variantam. Vaše pobude in vprašanja bomo posredovali v obravnavo pristojnemu ministrstvu še pred izbiro dokončne variante, s čimer želimo zagotoviti čim večje upoštevanje interesa občanov.  

Projektne podlage predlaganih variant si lahko ogledate v prostorih občinske uprave Občine Naklo, vsak dan v času uradnih ur.      

Vljudno vabljeni k sodelovanju!