Obvestila - KURILNA SEZONA PRINAŠA TUDI ONESNAŽEN ZRAK

KURILNA SEZONA PRINAŠA TUDI ONESNAŽEN ZRAKOnesnažen zrak je v razvitem svetu najpomembnejši okoljski problem. Prispeva namreč k nastanku številnih bolezni in skrajšuje življenjsko dobo ljudi. Zrak v času kurilne sezone je pri nas še posebej onesnažen, še posebej so problematični delci (PM). Gre za mešanico trdnih in tekočih snovi razpršenih v zraku. Njihova glavna sestavina je ogljik, na katerega so vezane različne škodljive snovi .

Celotno sporočilo je v prilogi. (.pdf)