Koledar prireditev

BOWLING TURNIR V OBČINI NAKLO

01.04.2017, ob 10:00 uri
organizira Športno društvo Naklo

BENEŠKI PUSTNI KARNEVAL

02.04.2017, ob 19:30 uri
razstava fotografij

SLIKARSKA RAZSTAVA NA TEMO VLAK

07.04.2017, ob 17:00 uri
VELIKONOČNE DELAVNICE ZA OTROKE

OČIŠČEVALNA AKCIJA V PODBREZJAH

08.04.2017, ob 08:00 uri

RAZSTAVA KLEKLJARSKIH IZDELKOV

08.04.2017, ob 18:00 uri
Lokalne Volitve 2014
Lokalne Volitve 2014
Smo člani Skupnost občin Slovenije

Obvestila - Javno naznanilo

Javno naznanilo

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi Dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta NA8 Asfaltna baza

Dokumenti:
  • Javno naznanilo (.pdf)
  • Povzetek za javnost (.pdf)
OPPN - dopolnjen osnutek:
  • Besedilo odloka (.pdf)
  • Izvleček  iz hierarhično višjega prosatorskega akta (.pdf)
  • Stanje prostora -  tekstualni del (.pdf)
  • Grafični prikaz stanja prostora (.pdf)
  • Seznam strokovnih podlag (.pdf)
  • NA8 analiza smernic (.pdf)
  • Obrazložitev (.pdf)
  • Okoljsko poročilo - odločba (.pdf)

Opomba:
Idejna zasnova, pripadajoče strokovne podlage ter grafični del odloka so zaradi obsežnosti na vpogled na Občini Naklo, v času javne razgrnitve.
 
Autorji spletnega portala naklo: izdelava spletnih strani limonet