Koledar prireditev

Slikarska kolonija

02.06.2017, ob 00:00 uri

KONCERT ŽePZ DUPLJANKE

02.06.2017, ob 20:00 uri
Praznovanje 25. letnice delovanja

NK NAKLO - ZAKLJUČNI PIKNIK SEZONE 2016/2017

03.06.2017, ob 15:00 uri

NOGOMETNA TEKMA Z DOBRODELNIM NAMENOM

09.06.2017, ob 17:00 uri

NA VASI SE DOGAJA

17.06.2017, ob 10:00 uri
Tradicionalna prireditev
Lokalne Volitve 2014
Lokalne Volitve 2014
Smo člani Skupnost občin Slovenije

Obvestila - Javno naznanilo

Javno naznanilo

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi Dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta NA8 Asfaltna baza

Dokumenti:
  • Javno naznanilo (.pdf)
  • Povzetek za javnost (.pdf)
OPPN - dopolnjen osnutek:
  • Besedilo odloka (.pdf)
  • Izvleček  iz hierarhično višjega prosatorskega akta (.pdf)
  • Stanje prostora -  tekstualni del (.pdf)
  • Grafični prikaz stanja prostora (.pdf)
  • Seznam strokovnih podlag (.pdf)
  • NA8 analiza smernic (.pdf)
  • Obrazložitev (.pdf)
  • Okoljsko poročilo - odločba (.pdf)

Opomba:
Idejna zasnova, pripadajoče strokovne podlage ter grafični del odloka so zaradi obsežnosti na vpogled na Občini Naklo, v času javne razgrnitve.
 
Autorji spletnega portala naklo: izdelava spletnih strani limonet