Obvestila - Javno naznanilo

Javno naznanilo

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi Dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Cestno podjetje Gača  
  • Javno naznanilo (.pdf)
  • Povzetek za javnost (.pdf)
  • OPPN – besedilo (.pdf)
  • OPPN kartografski del (.pdf)