Obvestila - Javno naznanilo

Javno naznanilo

O javni razgrnitvi in javni obravnavi  dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta PO11 Spodnja vas - sever
  • Javno naznanilo (.pdf)
  • Povzetek za javnost (.pdf)
  • Besedilo (.pdf)
  • Ureditvena situacija (.pdf)