Obvestila - ANKETA- IZGRADNJA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA

ANKETA- IZGRADNJA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA

Za potrebe priprave projekta za izgradnjo širokopasovnega omrežja v Občini Naklo, s katerim želimo kandidirati za evropska sredstva, prosimo občane in pravne osebe s sedežem v občini Naklo za izpolnitev vprašalnikov na temo potreb po izgradnji širokopasovnega omrežja.

Anketa je na voljo na povezavi:
https://www.surveymonkey.com/r/Obcina_Naklo

Zadeva je informativna in v nobenem primeru ni za kogarkoli zavezujoča. Občini bo podlaga za pripravo načrta razvoja širokopasovnega omrežja, ki je pogoj za pristop k projektu.