Koledar prireditev

PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

06.02.2019, ob 18:00 uri
6.2.2018, v Kulturnem domu v Podbrezjah

Občni zbor PGD Podbrezje

15.02.2019, ob 19:00 uri

Čistilna akcija

06.04.2019, ob 08:00 uri
6.4.2019
Lokalne Volitve 2014
Lokalne Volitve 2014
Smo člani Skupnost občin Slovenije

Obrazci in vloge

PROSTOR, GRADBENIŠTVO, KOMUNALA, OKOLJE
 • Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi in spremembi namembnosti  v zemljišče za gradnjo stavb (.pdf)
 • Vloga za izdajo izjave o predkupni pravici (.pdf)
 • Vloga za izdajo lokacijske informacije - gradnja (.pdf)
 • Vloga za izdajo potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcel (.pdf)
 • Vloga - za pridobitev projektnih pogojev (.pdf)
 • Vloga - za pridobitev soglasja k PGD (.pdf)
 • Vloga - odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov (.pdf)
 • Vloga - ustanovitev služnostne pravice (.pdf)
 • Zahteva za izračun komunalnega prispevka (.pdf)
 • Vloga - za izdajo soglasja za opravljanje del na občinski cesti oz. v varovalnem pasu občinske ceste (.pdf)
 • Vloga - za izdajo dovoljenja za zaporo ceste (.pdf)
 • Vloga - prijava uporabe zvočnih naprav na prireditvah (.pdf)
 • Obrazec za spremembo namembnosti (.pdf)
 • Vloga za izdajo dovoljenja za čezmerno obremenitev okolja s hrupom (.pdf)
 • vloga 5-letna oprostitev NUSZ - poslovni objekti (.pdf)
 • vloga 5-letna oprostitev NUSZ - stanovanjski objekti (.pdf)


GOSPODARSTVO, TURIZEM
 • Vloga - prijava obratovalnega časa gostinskega lokala (kmetije) (.pdf)
 • Mesečno poročilo o prenočitvah in turistični taksi (.pdf)


DRUŽBENE DEJAVNOSTI
 • Vloga - za dodatno oprostitev pri plačilu storitev v Domu starejših občanov Naklo (.pdf)
 • Vloga - za dodelitev enkratnega denarnega prispevka za novorojence v Občini Naklo v  letu 2018 (.pdf)
 • Prijava pogreba (.pdf)

 
Autorji spletnega portala naklo: izdelava spletnih strani limonet