Koledar prireditev

OBČNI ZBOR ŠD NAKLO

20.02.2019, ob 18:00 uri

POTOPISNO PREDAVANJE - s kolesom po Patagoniji

26.02.2019, ob 18:00 uri
Matej Tonejec

PUSTNA POVORKA

02.03.2019, ob 10:00 uri

VRTEC NAKLO - VPIS OTROK 2019 / 2020

04.03.2019, ob 00:00 uri

OBČNI ZBOR TD NAKLO

05.03.2019, ob 18:00 uri

ZGODOVINSKO RAZISKOVALNI IZLET

09.03.2019, ob 12:30 uri
TD Naklo

VELESLALOM ZA POKAL OBČINE NAKLO 2019

16.03.2019, ob 08:00 uri
Obvestilo

Čistilna akcija

06.04.2019, ob 08:00 uri
6.4.2019
Lokalne Volitve 2014
Lokalne Volitve 2014
Smo člani Skupnost občin Slovenije

Novice - Naklo postaja sončna občina

Naklo postaja sončna občina

Občina Naklo postaja najbolj sončna občina v Sloveniji glede na instalirano moč fotonapetostnih modulov na število prebivalcev.

Že peto leto zapored so v Sloveniji potekali Evropski sončni dnevi. Biotehniški center Naklo je 15. maja 2012 organiziral za občane in študente Višje strokovne šole dogodek ob četrti obletnici obratovanja sončne elektrarne Strahinj predavanje mag. Draga Paplerja o  energetskotehnoloških, razvojnoekonomskih in okoljsko osveščevalnih vidikih sončnih elektrarn ter predstavil novo knjigo Osnove uporabe solarnih toplotnih in fotonapetostnih sistemov.

VIVUS 2012, prve znanstvene konference, ki jo je 19. in 20. aprila 2012 organiziral Biotehniški center Naklo, so se udeležili ugledni gostje iz tujine, državnih organov, lokalnih skupnosti, znanosti, izobraževanja in gospodarstva. Predstavljenih je bilo 80 referatov. V okviru konference z mednarodno udeležbo, na kateri je bil poudarek na prenosu inovacij, znanja in izkušenj v vsakdanjo rabo tudi na področju alternativnih virov, so potekali tudi pogovori o sodelovanju med izobraževalno ustanovo, občino in gospodarstvom. Najbolj znana je sončna elektrarna Strahinj, moči 90 kWp, ki je bila v času izgradnje leta 2007 največja sončna elektrarna v Sloveniji in leta 2008 povod za nagrado za prvi sonaravni projekt obnovljivih virov energije na Dnevih energetikov. Bila je zgled za izgradnjo večjega števila sončnih elektrarn v Sloveniji, med drugim tudi pri zasebnikih in na več kmetijah v občini Naklo.
V letu 2011 je bila zgrajena največja sončna elektrarna Merkur, moči 800 kW na skladiščnih prostorih, in je bila ena izmed desetih največjih sončnih elektrarn v Sloveniji. Vlaganja se nadaljujejo tudi v letu 2012, ko bo zgrajena na drugem delu skladišč nova sončna elektrarna Merkur 2, moči 931 kWp. Z Občino Naklo poteka sodelovanje pri izgradnji sončnih elektrarn na objektih v občinski lasti. Do konca junija 2012 bo zgrajena sončna elektrarna DSO Naklo na strehi Doma starejših občanov Naklo, moči 41 kWp. V letu 2012 so predvidene izgradnje sončnih elektrarn na osnovni šoli Naklo in podružnični šoli Duplje. Občina Naklo ima sprejet Lokalni energetski koncept in Akcijski načrt lokalnega energetskega koncepta ter pripravlja podlage za spremljanje porabe energentov v občinskih stavbah in proračunskih porabnikih. Prav s podporo pri izgradnji zelenih proizvodnih virov energije se bodo zmanjšale emisije toplogrednih plinov.

mag. Drago Papler 
Autorji spletnega portala naklo: izdelava spletnih strani limonet